banner
Testverksamhet

Windon Syds testanläggning

Rubrik
Windon Syd testanläggning

Windon Syds testanläggning är belägget i Kristianstad, Skåne. Testens resultat nedan är talande för hur stor påverkan det är mellan paneler, kopplingsboxar och växelriktare. Detta långtidstest ger en förståelse som inte hade varit möjlig utan en direkt jämförelse. Nedan finns produktionsresultaten samt illustrationer som visar hur panelerna är kopplade.

Windon Syd testanläggning

TEST 1

Test 1 är ett långtidstest som startade april 2015 för att se hur stor skillnad det verkligen är mellan kiselbaserade solceller och tunnfilm med direkt jämförelse i produktionsförmåga i effekt.

Dock skall det tilläggas att tunnfilmen har ca 20% mer yta att fånga upp solljuset med.

Produktion 2017
2017 Steca 2000
kisel
Steca 2000
tunnfilm
Mars 98 kWh 85 kWh
April 152 kWh 132 kWh
Maj 184 kWh 174 kWh
Juni 216 kWh 206 kWh
Juli 201 kWh 191 kWh
Augusti 175 kWh 165 kWh
September 97 kWh 91 kWh
Oktober 48 kWh 46 kWh
November 22 kWh 20 kWh
December 9 kWh 7 kWh
Resultat 1202 kWh 1117 kWh
Windon Syd testanläggning

De 6 kiselpanelerna är kopplade i serie och ger en toppspänning på ca 234 volt (6st * 39v).

Tunnfilmspanelerna är kopplade 3 paneler i serie och därefter är de parallellkopplade och ger en toppspänning på ca 330 volt (3st*110v). Det skall tilläggas att tunnfilmen gynnas i detta test med 330 volt mot kiselns 234 volt.

Växelriktarna som används i test 1 är två identiska Steca 2000 (äldre mod från 2011)


TEST 2

Test 2 är uppbyggt med 18 identiska Windon tatu multi (här finns träd som skuggar morgonsolen). Här kommer växelriktarnas kapacitet och förmåga att kunna jämföras med exakt lika förutsättningar.

Här är det enbart elektroniken som avgör resultatet.

Produktion 2017
2017 SolarEdge
kisel
Steca 1800
kisel
Windon
kisel
Mars 82 kWh 87 kWh 96 kWh
April 123 kWh 133 kWh 140 kWh
Maj 178 kWh 180 kWh 189 kWh
Juni 208 kWh 211 kWh 229 kWh
Juli 171 kWh 186 kWh 199 kWh
Augusti 153 kWh 164 kWh 171 kWh
September 84 kWh 93 kWh 98 kWh
Oktober 43 kWh 46 kWh 49 kWh
November 16 kWh 19 kWh 24 kWh
December 7 kWh 8 kWh 9 kWh
Resultat 1065 kWh 1127 kWh 1204 kWh
Windon Syd testanläggning test 2

Steca växelriktaren är den nya modellen i Coolcept serien som är av branschen känd som en mycket bra växelriktare och med hög verkningsgrad.

Windon växelriktaren är en kvalitetsmaskin med ett mycket brett spann i mpt-trackern och kan med enkelhet hantera låga och höga spänningar med minimala förluster.

Solaredge använder sig av en optimeringsbox som höjer spänningen från varje enskild panel för att optimera produktionen. Dock skall man vara medveten om att varje box förbrukar en viss mängd energi.